Упражненията в жега изгарят ли повече калории?

Упражненията в жега изгарят ли повече калории? Краткият отговор е да; когато тренирате и навън е горещо, сърдечно-съдовата ви система трябва да се засили, за да охлади тялото и да поддържа постоянна телесна температура.

Ако правите едно и също упражнение в мек и горещ климат, допълнителните усилия за „охлаждане“ на тялото ви в по-топлата среда вероятно ще доведат до по-висок разход на енергия.

Leave a Comment