Автоимунитетът може да предизвика тромбоза при пациенти с полицитемия Вера, казва проучването

Нов анализ на анти-ендотелни клетъчни антитела (AECAs) при пациенти с истинска полицитемия (PV) предполага, че автоимунитетът може да бъде един от механизмите, чрез които се развива тромбоза. Проучването беше публикуван в Диагностика. Авторите пишат, че пациентите с PV са изложени на по-висок риск от множество видове тромбоза, включително инсулт, преходна исхемична атака и инфаркт на … Read more