Припокриване в провъзпалителните гени и пътища между COVID-19 и MIS-C

В скорошно проучване, публикувано в medRxiv* сървър за предварителен печат, изследователи в Съединените щати характеризираха диференцираните имунни отговори на гостоприемника при остра коронавирусна болест 2019 (COVID-19) и мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C), за да информират бъдещото развитие на нови биомаркери за двете заболявания. Проучвания: Биомаркери на нуклеинова киселина за имунен отговор и увреждане на … Read more

Пандемичните мерки за обществено здраве може да са облекчили болестта на Kawasaki

Социалното поведение, свързано с пандемията COVID-19, може да е намалило честотата на болестта на Кавазаки, според резултатите от кохортно проучване на близо 4000 деца. Честотата на болестта на Кавазаки в Съединените щати е намаляла с 28,2% между 2018 и 2020 г., вероятно в резултат на фактори, включително затваряне на училища, налагане на маски и намалено … Read more