Аберантните модели на съня показват риск, свързан с рецидив на мигренозен статус

Проучване на общата честота на мигренозно състояние, съобразена с възрастта и пола в окръг Олмстед, Минесота, установи, че честотата на мигренозните състояния е 26,60 на 100 000 индивида (95% CI, 23,21-29,97), с приблизително 15% от кохортата преживява повтаряща се атака на мигренозен статус през следващите 12 месеца. По-специално, твърде много или твърде малко сън показва … Read more