Плакатите на AACR демонстрират CGP за откриване на биомаркери и профилиране на мулти-омика

Плакати от годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) демонстрираха, че използването на геномно профилиране и секвениране може да открие имунотерапевтични биомаркери и да предскаже клинични резултати при пациенти с рак. Плакати от годишната среща на Американската асоциация за изследване на рака (AACR) показват, че използването на геномно профилиране и секвениране може … Read more