Топ интервюта и ключови изводи

Както всяка година, Американското дружество по главоболие (AHS) проведе своята научна среща през юни 2022 г., събирайки хиляди експерти и клиницисти, които се грижат за пациенти с мигрена и главоболие, както и изследователи в областта на фундаменталната наука, които се стремят да идентифицират нови механични цели и замесени системи. Сесиите и презентациите на AHS 2022 … Read more

Аберантните модели на съня показват риск, свързан с рецидив на мигренозен статус

Проучване на общата честота на мигренозно състояние, съобразена с възрастта и пола в окръг Олмстед, Минесота, установи, че честотата на мигренозните състояния е 26,60 на 100 000 индивида (95% CI, 23,21-29,97), с приблизително 15% от кохортата преживява повтаряща се атака на мигренозен статус през следващите 12 месеца. По-специално, твърде много или твърде малко сън показва … Read more