Напредък в изследването на триизмерното взаимодействие между вируса и генома на гостоприемника

Скорошно проучване, публикувано в Вестник по медицинска вирусология прегледа текущия напредък в триизмерните (3D) взаимодействия между гостоприемник и вирусни геноми. Проучвания: Когато технологията за 3D геном се срещне с вирусна инфекция, включително SARS-CoV-2. Кредит за изображение: peterschreiber.media/Shutterstock Заден план Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК), генетичният материал, е деликатно сгъната в екстензивно кондензирани структури, наречени хромозоми, които се … Read more

Изследователите на NIH разработват триизмерна структура на блещукащ протеин

Изследователи от Националния институт по здравеопазване са разработили триизмерна структура, която им позволява да видят как и къде болестните мутации на белтъка на мигането могат да доведат до митохондриални заболявания. Протеинът участва в подпомагането на клетките да използват енергията, която тялото ни преобразува от храната. Преди разработването на тази 3D структура, изследователите имаха само модели … Read more